Oddziały obcych przedsiębiorstw mają prawo do dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych w Polsce. Tak uznało warszawskie Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Dotychczas wojewódzkie urzędy pracy odmawiały firmom z innych państw dopłat. Uzasadniały to brakiem spełnienia wymogów ze specustawy covidowej. Decyzja warszawskiego SKO otwiera przed nimi możliwość ubiegania się o wsparcie. Oczywiście o ile się uprawomocni, bo urząd pracy może jeszcze odwołać się do WSA.

Do zaskarżenia