Użłobkowanie w Polsce wzrasta. Kiedy obejmowaliśmy rządy wskaźnik ten wynosił ponad 12 proc., w tym momencie jest to niespełna 25 proc. - wskazała w poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg. Dążymy do tego, aby w każdej gminie był co najmniej jeden żłobek - dodała.

Szefowa MRPiPS podkreśliła w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że rząd chce stwarzać takie warunki, by rodzice mogli łączyć pracę zawodową z wychowaniem dzieci. Przypomniała, że w poniedziałek rozpoczął się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus".

Minister rodziny wskazała, że w 2021 r. budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi wynosi 450 mln zł.

"Użłobkowienie w Polsce wzrasta. Kiedy obejmowaliśmy rządy wskaźnik użłobkowienia wynosił ponad 12 proc. W tym momencie jest to niespełna 25 proc. Zależy nam na tym i dążymy do tego, by w każdej gminie był co najmniej jeden żłobek, czy to prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, czy też podmioty niepubliczne" - powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że w programie "Maluch plus" kładziony jest mocny nacisk na to, aby przede wszystkim zapewnić dzieciom jak najbardziej profesjonalną opiekę i w jak najlepszych warunkach. Minister zachęciła samorządy do składania ofert w konkursie.

W ramach programu samorządy mogą się starać o dofinansowanie do 33 tys. zł na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie gmin, gdzie do tej pory nie funkcjonowała żadna z tych placówek. Z kolei w gminach, gdzie takie placówki funkcjonują dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł na jedno nowe miejsce.

W przypadku nowych miejsc tworzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządowe, dofinansowanie wynosi do 10 tys. zł. Z kolei dofinansowanie na utworzenie jednego nowego miejsca u dziennego opiekuna wynosi do 5 tys. zł.

W przypadku modułu obejmującego nowe miejsca opieki utworzone przez gminy na zgłoszenia można składać do 16 października. Natomiast termin na składanie wniosków dla pozostałych modułów upływa 6 listopada.

W Polsce działa obecnie 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych, które oferują blisko 192 tys. miejsc opieki nad maluchami. To o niemal 100 tys. więcej niż w 2015 roku. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest średnio co czwarty maluch.

W tegorocznej edycji programu powstanie niemal 20,5 tys. miejsc opieki, a blisko 90 tys. istniejących już miejsc otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

Najwięcej środków z programu otrzymają placówki z województwa mazowieckiego – na utworzenie 3,7 tys. nowych miejsc w placówkach dla dzieci do lat 3 oraz na dofinansowanie do dalszego funkcjonowania blisko 11 tys. miejsc planowane jest przyznanie wsparcia w wysokości 64 mln zł.

Wsparcie przewidziano również dla placówek z województwa małopolskiego (50,5 mln zł na utworzenie 2,3 tys. nowych miejsc i dofinansowanie do funkcjonowania 13,5 tys.) oraz dolnośląskiego (blisko 48,8 mln zł na utworzenie prawie 2,3 tys. miejsc i dofinansowanie 8,8 tys. już istniejących).