Firmy, które dopiero teraz odnotowują spadki obrotów lub nie skorzystały wcześniej z dopłat do pensji pracowników (pomimo mniejszej sprzedaży towarów i usług), zyskają więcej czasu na ubieganie się o taką pomoc. Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) będzie można składać do 30 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Tak wynika z nowelizacji specustawy covidowej (z 14 sierpnia 2020 r.), która trafiła już do Senatu.
Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP to jedna z najważniejszych form pomocy dla firm z tarczy antykryzysowej. W ten sposób do przedsiębiorców trafiło już 15,1 mld zł (dofinansowano pensje 3,6 mln osób; stan na 21 sierpnia 2020 r.). Zgodnie z obecnym brzmieniem specustawy covidowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) o wsparcie takie można ubiegać się do 27 września 2020 r.
Po zmianie termin ten zostanie znacząco wydłużony. Rząd tłumaczy taką decyzję koniecznością zachowania w mocy przepisów, które nie tylko umożliwiają przekazywanie świadczeń firmom, ale też określają zasady kontroli ich wydatkowania oraz rozliczenie. Dodatkowo wiele innych przepisów specustawy odwołuje się do art. 15g (regulującego dopłaty do pensji z FGŚP). Dlatego wspomniana nowelizacja uchyla art. 36 ust. 4, zgodnie z którym wspominany przepis straciłby moc obowiązującą po upływie 180 dni od wejścia w życie tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej (czyli 27 września 2020 r.).
– To racjonalne rozwiązanie, bo termin obowiązywania art. 15g budził wątpliwości co do kontroli i rozliczeń pomocy. Przede wszystkim jednak jest ono korzystne dla zatrudniających i pracowników. Wydłużony zostanie czas, w którym firmy mogą ubiegać się o dopłaty – wskazuje Paweł Sych, radca prawny z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.
Podkreśla, że chodzi np. o tych pracodawców, którzy dopiero teraz lub w przyszłości odnotują spadek obrotów uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie (25 proc. w ciągu miesiąca po 31 grudnia 2019 r. lub 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy).
– Trzeba też pamiętać, że nie wszyscy pracodawcy, którzy już odnotowali spadki obrotów w tym roku, ubiegali się o wsparcie z FGŚP. Dzięki wydłużeniu terminu na składanie wniosków mogą jeszcze się na to zdecydować. Przez dłuższy czas będzie można też składać wnioski o dopłaty na nowozatrudnione osoby, bo wsparcie dotyczy konkretnego pracownika – dodaje Paweł Sych.
Jeśli np. firma pobierała dofinansowanie do pensji wszystkich pracowników w okresie maj – lipiec 2020 r. (pomoc taka na konkretną osobę przysługuje przez maksymalnie trzy miesiące), teraz może wnioskować o dopłaty do wynagrodzenia tylko tych osób, których wcześniej dofinansowanie nie objęło (czyli przyjętych do pracy od tego czasu). Dzięki wydłużeniu terminu na składanie wniosku firmy mają więc szansę na dofinansowanie wynagrodzeń kolejnych osób.
Nowe przepisy mają też istotne znaczenie dla dopłat uzyskanych w trybie art. 15gg specustawy. Przypomnijmy, że na podstawie art. 15g firmy mogą otrzymać dopłaty tylko na tych pracowników, którzy zostali objęci przestojem lub którym obniżono wymiar czasu pracy (maksymalnie o 20 proc.). Wspomniany art. 15gg umożliwia uzyskanie dofinansowania bez konieczności spełnienia tego wymogu (czyli do wynagrodzenia zatrudnionych, którzy normalnie wykonują obowiązki w swoim zwykłym wymiarze etatu; także w takim przypadku pomoc przysługuje maksymalnie przez trzy miesiące).
– Obecne przepisy nie przewidują końcowego terminu na składanie wniosków o wsparcie na podstawie art. 15gg. Budziło to obawy, że w każdej chwili przyjęte zostaną regulacje, które nagle ograniczą możliwość ubiegania się o środki z FGŚP. Po zmianie przepisów także o taką pomoc będzie można wnioskować maksymalnie do 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii – podsumowuje Paweł Sych.
Etap legislacyjny
Projekt po I czytaniu w Sejmie