Eksperci są zgodni: rozwiązania zaproponowane w tarczy turystycznej, którą uchwalił Sejm i która trafi teraz pod obrady Senatu, to absolutne minimum. Jednym z nich jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz właściwe fundusze za czerwiec, lipiec i sierpień dla przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej. O tym, czy danej firmie ulga będzie przysługiwać, zdecyduje kilka przesłanek.
Po pierwsze, płatnik musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD (patrz ramka). Po drugie, powinien być zgłoszony jako płatnik składek do 31 maja 2020 r., a przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie, ma być niższy co najmniej o 80 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku.
Większość ekspertów pozytywnie podchodzi do tych propozycji.
– Obecnie nie mamy już do czynienia z całkowitym zamrożeniem gospodarki. Wszystkie branże funkcjonują. Niektóre są jednak ograniczone przez obostrzenia związane z reżimem sanitarnym. Dochodzą do tego także regionalne zakazy. Dlatego pomoc powinna być zniuansowana – uważa Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Jego zdaniem rząd powinien przyglądać się poszczególnym branżom i reagować na bieżąco tam, gdzie jest to potrzebne. Ekspert podkreśla, że jedną z branż, która cały czas mocno odczuwa ograniczenia związane z COVID-19, jest szeroko pojęta branża turystyczna. – Zakaz większych skupisk, konieczność dostosowania pomieszczeń do wymogów sanitarnych, niechęć ludzi do przemieszczania się powodują, że wsparcie dla sektora turystycznego jest obecnie wciąż bardzo potrzebne – uważa.
Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP również jest przychylny zmianom. – Zwolnienie ze składek to absolutne minimum, o które zabiegaliśmy – wskazuje. Ekspert ma jednak obawy, że może okazać się niewystarczające.
Uwagi do propozycji ma jednak dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW. Uważa, że w kryterium 80-proc. spadku przychodów brakuje łagodnego przejścia. – Płatnicy, których przychody spadły np. o 79 proc., nie zakwalifikują się już do pomocy. A przecież ich sytuacja niczym nie będzie się różnić od tych ze spadkiem 80-proc. – wskazuje.
Kody PKD działalności objętych zwolnieniami ze składek:
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski (m.in. rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe, wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne)
55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania (zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym)
77.39.Zwynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (m.in. wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych)
79.11.A – działalność agentów turystycznych
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (organizacja, promocja i zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania)
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych, działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych oraz indywidualnych artystów)
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (m.in. działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.)
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (m.in. działalność parków rekreacyjnych – bez zakwaterowania, działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków)
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu
ShutterStock