statystyki

Jak rozliczyć odprawę ekonomiczną po ograniczeniu jej wysokości na podstawie tarczy 4.0

autor: Izabela Nowacka13.08.2020, 11:14; Aktualizacja: 13.08.2020, 11:14
Ze świadczeń ustawowych podlegających obniżeniu można tu wymienić odprawy: emerytalną, rentową, a także z tytułu tzw. zwolnień grupowych. Stają się one wymagalne w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę lub z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ze świadczeń ustawowych podlegających obniżeniu można tu wymienić odprawy: emerytalną, rentową, a także z tytułu tzw. zwolnień grupowych. Stają się one wymagalne w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę lub z przyczyn niedotyczących pracownika.źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Z końcem sierpnia naszemu pracownikowi rozwiąże się umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Pracownik nabędzie prawo do odprawy ekonomicznej, bo firma przechodzi reorganizację i jego dział zostanie wchłonięty do innego, większego (powyżej 20 pracowników). Pracownikowi zaproponowano inne warunki płacowe, ale się nie zgodził, więc doszło do wypowiedzenia. Mężczyzna pracuje u nas już ponad 10 lat. Od kwietnia grupie pracowników, w tym także zwalnianej osobie, obniżono wymiar czasu pracy do 0,8. Wynagrodzenie miesięczne już po obniżeniu wynosi 7800 zł, do tego dochodzi dodatek naukowy 500 zł oraz zmienne miesięczne premie zadaniowe w wysokości do 30 proc. pensji zasadniczej. Od maja do lipca br. premie wynosiły odpowiednio 20, 15 i 25 proc. podstawy. Czy w opisanej sytuacji możemy pracownikowi ograniczyć wysokość trzymiesięcznej odprawy? Mężczyzna ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, ale nie ma prawa do ulgi podatkowej.

odpowiedź

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. obecnie 26 000 zł (10 x 2600 zł). Będzie tak, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia. Tę zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej. Tak wynika z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: tarcza 4.0).

Przepis ten nie jest zbyt precyzyjny przede wszystkim w zakresie rodzaju przepisów, na podstawie których te świadczenia przysługują. Można jednak wnioskować, że chodzi tu o wszelkie odprawy, odszkodowania, rekompensaty, które firma ma obowiązek wypłacić pracownikowi na odchodne albo na podstawie powszechnych przepisów ustawowych, albo na podstawie wewnętrznych źródeł, takich jak regulaminy, układy zbiorowe pracy, pakiety socjalne, porozumienia, statuty, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zazwyczaj bowiem w tych przepisach znajdują się korzystniejsze, gwarantujące dużo wyższe świadczenia „pożegnalne” zapisy niż ustawowe. Szczególnie może to dotyczyć wyższych stanowisk. Skoro mowa o przepisach, to wydaje się, że pod tym pojęciem nie mieści się indywidualna umowa o pracę lub kontrakt cywilnoprawny, w której pracodawca (zlecający) zobowiązał się w drodze negocjacji do wypłaty świadczenia w razie rozwiązania danego stosunku prawnego. Dlatego ograniczenie jego wysokości do 10-krotności minimum płacowego raczej nie dotyczy takich ustaleń.

Ze świadczeń ustawowych podlegających obniżeniu można tu wymienić odprawy: emerytalną, rentową, a także z tytułu tzw. zwolnień grupowych. Stają się one wymagalne w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę lub z przyczyn niedotyczących pracownika.


Pozostało 70% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane