Pracownik w lipcu przebywał dwa tygodnie na dodatkowym zasiłku opiekuńczym na zdrowe dziecko do lat 8. Podstawa wymiaru zasiłku po obniżeniu wymiaru etatu do 0,8 wynosi 3120 zł, a po odliczeniu 13,71 proc. – 2692,25 zł. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Czy podniesienie kwoty wolnej od potrąceń na podstawie tarczy antykryzysowej w następstwie COVID-19 dotyczy również zasiłku? Jak dokonać potrącenia z zasiłku za lipiec?

odpowiedź

Nie, podniesienie kwoty wolnej na każdego członka rodziny nie dotyczy zasiłków, lecz jedynie wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pracownikowi wolno potrącić z zasiłku za lipiec maksymalnie 251,27 zł, co stanowi 25 proc. kwoty tego zasiłku brutto. [ramka]