Platforma Usług Elektronicznych (PUE) daje możliwość generowania i przesyłania różnego typu pism i wniosków. Tą drogą przedsiębiorcy turystyczni będą mogli przystąpić do programu (od 25 lipca), a beneficjenci aktywować bon turystyczny (od 31 lipca).

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych m.in bonu turystycznego. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez internet.

Bon turystyczny (Polski Bon Turystyczny) to wsparcie dla polskich rodzin z dziećmi, w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.