Platforma Usług Elektronicznych (PUE) daje możliwość generowania i przesyłania różnego typu pism i wniosków. Tą drogą przedsiębiorcy turystyczni będą mogli przystąpić do programu (od 25 lipca), a beneficjenci aktywować bon turystyczny (od 31 lipca).

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych m.in bonu turystycznego. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez internet.

Bon turystyczny (Polski Bon Turystyczny) to wsparcie dla polskich rodzin z dziećmi, w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.

Ma on formę elektroniczną. Ważny będzie do końca marca 2022 r.

Posłuży do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu.

Jak na PUE rejestruje się przedsiębiorca

Wszystkie firmy wpisane do rejestru organizatorów turystyki lub prowadzące organizację pożytku publicznego, realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski mogą zarejestrować się w systemie. Działalność musi być legalna (konieczny wpis do odpowiednich rejestrów). Przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Przedsiębiorcy rejestrować się w systemie będą mogli od 25 lipca.

Chodzi o przedsiębiorców mających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku przedsiębiorców zagranicznych te, które utworzyły oddział w kraju i uzyskały wpis do KRS. Podmioty z kapitałem zagranicznym też podlegają ustawie o bonie. Trzeba jednak pamiętać, że bonem można zapłacić tylko za usługę turystyczną realizowaną w kraju.

Aby zacząć obsługę bonu należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do wyboru jest rejestracja [Dla Ciebie - beneficjentów], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm (spółek, stowarzyszeń)]. Przedsiębiorca wybiera więc opcję [Dla przedsiębiorców].

Teraz musisz wpisać również swój NIP.

Następnie złóż oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na swoich stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Aby złożyć oświadczenie, w zakładce [Ogólny] trzeba kliknąć na [Dokumenty i wiadomości] > [Dokumenty robocze] > [Utwórz nowy] i wybrać [Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny]. Podać dane podmiotu turystycznego i podpisujesz oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny).

Oświadczenie to można podpisać jednym z następujących sposobów: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym.

Jeśli został zarejestrowany podmiot turystyczny, osoba rejestrująca staje się jego menedżerem na PUE ZUS i wykonuje na PUE ZUS czynności w imieniu przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego. Wskazuje jednego lub wielu recepcjonistów, którzy będą obsługiwali na PUE ZUS płatność za pomocą bonu. Można wskazać również dodatkowych menedżerów.

Jak aktywuje bon turystyczny beneficjent

Na PUE ZUS w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu. Trzeba będzie podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Rodzice dzieci do 18. roku życia będą mogli rejestrować się w systemie PUE ZUS i składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego dopiero od 31 lipca br.

Bon będzie można też otrzymać na nowo narodzone dziecko (już w trakcie programu). W takiej sytuacji trzeba wcześniej przejść rejestrację w ramach świadczenia 500 plus, dopiero potem można wystąpić o bon.

W ciągu kilku minut od kliknięcia w zakładkę „aktywuj”. Po zaktualizowaniu danych ZUS prześle beneficjentom e-mailem lub SMS-em specjalny kod, którzy trzeba będzie podawać przy płatnościach.

Przedsiębiorca turystyczny, przyjmując płatność za usługę w formie bonu turystycznego, będzie musiał wejść na swoje konto w PUE ZUS i wpisać podany przez klienta kod.

W ciągu 14 dni pieniądze przysługujące w formie bonu turystycznego zostaną przelane na wskazane przy rejestracji przez firmę konto.

Co jeszcze można załatwić dzięki platformie PUE ZUS

  • przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,
  • przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,
  • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
  • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,
  • umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

PUE udostępnia również tzw. profile profesjonalistów: lekarza i komornika.

Od 29 lutego 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS pojawiły się też:

  • w aplikacji ePłatnik oraz w roli Płatnik - Kalkulator MGD (wcześniej Kalkulator najniższej podstawy), za pomocą którego obliczysz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  • w aplikacji ePłatnik zmienione formularze ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II, które uwzględnią nowe dane: dochód za poprzedni rok kalendarzowy oraz kwoty przychodu i dochodu w podziale na formy opodatkowania obowiązujące w ubiegłym roku kalendarzowym;
  • wizualizację w kartotece dwóch podstaw wymiaru składek – ustalonej na styczeń br. wg zasad MDG oraz ustalonej na okres luty-grudzień br. wg zasad MDG+.

Jednym ze sposobów założenia konta na PUE ZUS jest tzw. profil zaufany. Można to zrobić także, posługując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Profil na PUE ZUS można założyć również za pomocą bankowości elektronicznej. Alternatywą jest posiadanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz czytnik pozwalający na odczytanie z niego informacji. Jeśli nie masz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ani dostępu do systemu bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS, wybierz przycisk [Do rejestracji]. Wypełnij formularz elektroniczny. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Musisz też ustalić hasło. Gdy wprowadzisz wszystkie wymagane dane i zatwierdzisz regulamin, kliknij przycisk [Zarejestruj profil].

Ważne.
Profil na portalu PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę Płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane podane w zakładanym profilu będą takie same, jak te, które podali w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP).

Jako płatnik składek możesz nadać innej osobie fizycznej (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego) uprawnienia do Twojego profilu PUE ZUS. Płatnik składek, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, musi działać przez swoich przedstawicieli. Może też udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. pracownikowi firmy lub biura rachunkowego.