Z przepisów wynika, że jest to zaledwie siedem dni od daty wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności. Jeśli jednak zakład z wypłatą się spóźni, odsetek płacić nie musi.
Dodatek solidarnościowy przewidziany został jako pomoc dla osób, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zatrudnienie straciły w okresie epidemii. W ustawie o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (dalej: ustawa o dodatku) przewidziano szybki tryb wypłaty tego świadczenia. W praktyce ZUS nie ma więc czasu na przeprowadzenie szczegółowego postępowania w sprawie, opiera się jedynie na oświadczeniu wnioskodawcy.

Samo oświadczenie