Ponad 2,2 mln świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych na ponad 4,3 mld zł wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych – poinformowała w środę PAP prezes ZUS Gertruda Uścińska. Najwięcej z nich, na ponad 688 mln zł, wypłacono na Mazowszu.

Uścińska poinformowała, że na Mazowszu wypłacono 688,1 mln zł świadczeń postojowych dla 352,6 tys. wnioskodawców. Na kolejnych miejscach są województwa: śląskie (256 tys. na kwotę 501,5 mln zł) i małopolskie (241,3 tys. na kwotę 471,8 mln zł), wielkopolskie (224 tys. na kwotę 441,4 mln zł) i dolnośląskie (169 tys. na kwotę 329,4 mln zł).

Łączna wypłacona dotychczas kwota przekroczyła 4,3 mld zł na ponad 2,2 mln świadczeń. Jak podkreśliła Uścińska, "wnioski są rozpatrywane na bieżąco tak, aby pieniądze były wypłacane jak najszybciej i tym samy trafiały do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej przez pandemię".

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku składanym w czerwcu przychód w maju powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w kwietniu).

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

O świadczenie postojowe mogą ubiegać się także osoby pracujące na postawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem uzyskania pomocy jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.