Ustawa chroniąca nie tylko tytuł zawodowy psychologa, ale też regulująca prawo wykonywania zawodu, konieczność powołania samorządu zawodowego oraz bezpłatne, obowiązkowe staże – takie są oczekiwania psychologów, którzy wzięli udział w badaniach zorganizowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP).
Przebadano 4277 psychologów z całej Polski. Ponad połowa z nich zatrudniona była w systemie ochrony zdrowia. Pytano o opinię na temat ustawy o tym zawodzie, o którą środowisko to walczy od lat. Jak się okazało, 90 proc. ankietowanych jest zdania, że ustawa powinna nie tylko chronić tytuł zawodowy psychologa, ale też opisywać prawo wykonywania zawodu.
– Konieczne są regulacje w tym w zakresie. Postulujemy stworzenie bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich obywateli ewidencji psychologów online. To podniesie bezpieczeństwo korzystania z naszych usług. Każdy w ciągu kilku sekund dowie się, czy faktycznie ma do czynienia z psychologiem, a nie z osobą podającą się za psychologa – przekonuje Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca OZZP.