statystyki

Tymczasowość zatrudnienia to nie powód do odmowy udzielenia dofinansowania

autor: Łukasz Kuczkowski30.05.2020, 17:30
freelancer praca pracownik

W obliczu przedstawionych argumentów należy uznać, że praktyka urzędów wojewódzkich, które odmawiają agencjom dofinansowania na wynagrodzenia pracowników tymczasowych, jest niesłuszna i nie znajduje uzasadnienia w przepisach specustawy.źródło: ShutterStock

Wielu przedsiębiorców złożyło już wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu pracy do 20 proc. (na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. poz. 875; dalej: specustawa). Kolejne grupy czekają na spadek obrotów gospodarczych, aby z takimi wnioskami móc wystąpić. Niewątpliwie jest to realna pomoc dla pracodawców. Z pomocy tej, o dziwo, urzędy rozpatrujące wnioski o wsparcie wyłączają jednak agencje pracy tymczasowej (APT) – które to podmioty w polskich realiach gospodarczych odgrywają istotną rolę.

Wojewódzkie urzędy pracy odmawiają APT dofinansowań do wynagrodzeń pracowników tymczasowych. Podnoszą, że takie dotacje są przyznawane w celu utrzymania miejsc pracy, a sytuacja pracowników tymczasowych jest szczególna. APT może bowiem w każdej chwili zrezygnować z pracy takiego pracownika, co oznacza rozwiązanie umowy o pracę. Kolejnym argumentem przemawiającym w ocenie urzędów za odmową dofinansowania jest to, że dla jego uzyskania konieczne jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Zdaniem urzędów instytucje te nie mogą być stosowane przez agencje, bo pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Ponadto przekazanie pracownika i wymiar jego czasu reguluje umowa z pracodawcą użytkownikiem, tak więc agencja nie może sama decydować np. o przestoju. W konsekwencji w przypadku tych pracodawców urzędy dopuszczają dofinansowanie wyłącznie do wynagrodzeń osób zatrudnionych w celu świadczenia pracy na rzecz agencji pracy tymczasowej (a nie pracodawcy użytkownika).

Stanowisko urzędów i odmowa dofinansowania nie znajduje jednak żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach i stanowi bezpodstawne różnicowanie sytuacji tych podmiotów w stosunku do innych pracodawców. Ustawa nie zawiera bowiem żadnych przepisów wyłączających możliwość przyznania takiej dotacji APT. A dla uzyskania dofinansowania wystarczy, aby agencja spełniła ogólne warunki (status przedsiębiorcy, spadek obrotów gospodarczych, brak zadłużenia wobec ZUS czy urzędu skarbowego itp.).

Trudno zgodzić się z urzędami, że przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników tymczasowych jest sprzeczne z celem ustawy, jakim jest utrzymanie miejsc pracy.

Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że umowy o pracę tymczasową są szczególnym rodzajem umów o pracę. Zawiera się je na czas określony. Ze względu na wprowadzone limity zatrudnienia jeden pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. Łatwiej też rozwiązać te umowy. Ponadto są one zawierane w efekcie uzgodnień między pracodawcą użytkownikiem a agencją. Warto jednak podkreślić, że tymczasowość, na którą powołują się urzędy, występuje nie po stronie agencji czy pracownika, ale pracodawcy użytkownika. To bowiem po jego stronie występuje zapotrzebowanie na pracę tymczasową. Tymczasowość jest zatem wpisana w oczekiwania podmiotu, który nie jest przecież realnym pracodawcą pracownika tymczasowego (jest nim APT). Nie można zatem stawiać agencji zarzutu tymczasowości zatrudnienia, skoro co najwyżej zarzut ten może dotyczyć pracodawcy użytkownika. Sam pracownik tymczasowy może zaś pozostawać w zatrudnieniu agencji przez bardzo długi okres, zmieniając jedynie od czasu do czasu pracodawcę użytkownika, na rzecz którego wykonuje pracę (ze względu na wskazane powyżej limity).


Pozostało 77% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Komentarze (3)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane