W ramach tarczy antykryzysowej pracodawca może otrzymać dwa rodzaje wsparcia z powiatowego urzędu pracy: dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia

1. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia

Kto może skorzystać