Każdy przedsiębiorca, będący zarazem pracodawcą może ubiegać się o pomoc z wojewódzkiego urzędu pracy. Jakie obowiązki trzeba spełnić? Sprawdź.

Rodzaj wsparcia

Dofinansowanie do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych