Otrzymałem już świadczenie postojowe – wykazałem spadek przychodu o 15 proc. w marcu w stosunku do kwietnia. Chciałbym wystąpić o kolejną tego typu wypłatę, lecz mój przychód wzrósł w kwietniu o kilkadziesiąt złotych, przy czym wciąż jest dużo niższy niż przed epidemią. Czy mam prawo do kolejnego postojowego?
Zgodnie ze specustawą o COVID-19 ponowna wypłata świadczenia przysługuje, jeśli sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa zmianie. Nie ma przy tym wymogu, aby w kolejnych miesiącach przychód spadał o kolejne 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
W celu stwierdzenia, że sytuacja materialna nie uległa poprawie, specustawa nie wymaga, aby przychód w kolejnym miesiącu był niższy lub maksymalnie równy temu z miesiąca poprzedniego. Jednocześnie zwiększenie przychodu, o którym mowa powyżej, a więc o kilkadziesiąt złotych, nie oznacza przecież rzeczywistej poprawy sytuacji materialnej, bo wzrost przychodu wciąż jest niewielki. Nie wiadomo jednak, jak ZUS będzie traktował tego rodzaju sytuacje i czy ustali próg wzrostu przychodu, powyżej którego stwierdzi, że sytuacja materialna się poprawiła. Być może także przy niewielkich kwotach będzie wydawał decyzje odmowne, które – czego również obecnie nie wiemy – sądy mogą zakwestionować. Zapytaliśmy o to ZUS, ale nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi.