Kobiety na zasiłku macierzyńskim nie mają prawa do wsparcia. Wszystko dlatego, że świadczenie przysługuje tylko wówczas, gdy prowadzący działalność nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.
Postojowe jest jednym z instrumentów pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą, dotkniętym skutkami epidemii. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy (którzy nie zawiesili działalności), jeśli ich przychody spadły o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek. Przysługuje ono również tym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r.
Co więcej, w tarczy 2.0, czyli ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która weszła w życie 18 kwietnia, uregulowano, że postojowe będzie mogło zostać wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy.