Informacja zwrotna udzielona BCC jest tożsama ze stanowiskiem PFR umieszczonym na stronie mojeppk.pl.

1. Jeśli pracodawca zawiesił składki do PPE (art. 38 ustawy o PPE) na dłużej niż 90 dni, ma obowiązek utworzyć PPK. W praktyce, oznacza to, że najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy (począwszy od dnia, w którym przypadł 91 dzień zawieszenia składek do PPE) powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

2. Wyłączeni z powyższej zasady są pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników, ale nie więcej niż 249 osób i którzy – w związku z prowadzaniem PPE – nie podlegli obowiązkowi tworzenia PPK, a którzy zawiesili opłacanie składek na okres dłuższy niż 90 dni. Taki pracodawca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r.

Jeżeli okres zawieszenia wpłacania składek do PPE nie przekroczy 90 dni (trzy miesięczne składki), pracodawca zachowuje prawo do dalszego niestosowania ustawy o PPK.

Zgodnie z interpretacją PFR z 26 kwietnia 2020 r.: „Do podmiotu zatrudniającego, który nie stosuje ustawy o PPK, gdyż prowadzi PPE, przepisy tej ustawy stosuje się w przypadku zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Limit 90 dni zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE dotyczy łącznego okresu tego zawieszenia. Limit ten nie odnawia się po upływie 12 miesięcy. To oznacza, że pracodawca, który wielokrotnie zawieszał naliczanie i odprowadzanie składek do PPE łącznie na okres przekraczający 90 dni (niezależnie od tego, w jakim okresie), powinien stosować ustawę o PPK.”

Dorota Dula ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych przedstawicielka BCC w Radzie Konsultacyjnej ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy PFR