To jedna z wielu niejasnych kwestii. Przepis wskazuje, że wynagrodzenie nie może być „niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy”. Formułowany jest pogląd, że dotyczy to wymiaru sprzed obniżenia. Nie zmienia to jednak faktu, że takiego zastrzeżenia przepis nie zawiera i byłoby to odstępstwem od generalnej zasady. Zgodnie z ustawą z o wynagrodzeniu minimalnym gwarantowany poziom wynagrodzenia należy odnieść do pełnego wymiaru etatu (art. 6 ust. 1 ustawy), a przy wymiarze częściowym wysokość wynagrodzenia minimalnego jest ustalana proporcjonalnie (art. 8 ust. 1 ustawy). Zasada odnosi się zatem do aktualnego wymiaru czasu pracy, a nie poprzedniego.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy
Reklama