Ustawa o tzw. drugiej tarczy antykryzysowej utrzymała dotychczasową zasadę, że przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą skorzystać ze zwolnienia od płatności swoich składek ZUS, gdy nie przekroczyli miesięcznego limitu przychodów wynoszącego 15 681 zł.

W toku prac nad kolejną ustawą antykryzysową Senat zaproponował m.in., żeby w okresie od marca do maja tego roku każda osoba prowadząca własną działalność i niezatrudniająca pracowników została zwolniona z obowiązku opłacania składek ZUS, niezależnie od obrotów.

Niestety sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie tej poprawki i finalnie ustawa została przyjęta bez tej zmiany. W dalszym ciągu zwolnienie dostępne jest tylko dla przedsiębiorców z ograniczonymi obrotami.

Jedyną istotną zmianą będzie możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS dla tych przedsiębiorców, którzy w ostatnim czasie otworzyli swój biznes. Po wejściu w życie nowej ustawy również osoby, które rozpoczęły działalność po 1 lutego a przed 1 kwietnia tego roku mogą wnioskować o zwolnienie. Dotychczas ulga nie obejmowała osób, które rozpoczęły działalność po 1 lutego 2020 r. Ponadto osoby, które zapłaciły składki ZUS za marzec pomimo nie przekroczenia limitu, mogą się ubiegać o ich zwrot.

Warto pamiętać, że limit 15 681 zł badany jest w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie od opłacania składek. Zatem nawet, jeżeli w miesiącu marcu przedsiębiorca przekroczył limit, to ma szansę na zwolnienie w kwietniu i maju, o ile obroty nie przekroczą 15 681 zł.

Paweł Karasiński, MBA, radca prawny, partner kancelarii Żyglicka i Wspólnicy