Ustawa o tzw. drugiej tarczy antykryzysowej utrzymała dotychczasową zasadę, że przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą skorzystać ze zwolnienia od płatności swoich składek ZUS, gdy nie przekroczyli miesięcznego limitu przychodów wynoszącego 15 681 zł.

W toku prac nad kolejną ustawą antykryzysową Senat zaproponował m.in., żeby w okresie od marca do maja tego roku każda osoba prowadząca własną działalność i niezatrudniająca pracowników została zwolniona z obowiązku opłacania składek ZUS, niezależnie od obrotów.

Niestety sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie tej poprawki i finalnie ustawa została przyjęta bez tej zmiany. W dalszym ciągu zwolnienie dostępne jest tylko dla przedsiębiorców z ograniczonymi obrotami.