Czy wolno zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy bez zgody przedstawicieli pracowników, gdy nie można ich wybrać? - pyta czytelnik Ekspert odpowiada.

Kwestia ta budzi wiele kontrowersji, szczególnie obecnie, gdy zastosowanie mechanizmów z tarczy antykryzysowej, na które potrzebna jest zgoda przedstawicieli pracowników, może przeważyć o przyszłości przedsiębiorstwa.

Zasadą jest, że pracodawca powinien uzgodnić te kwestie w porozumieniu, a więc nie może zawiesić stosowania przepisów sam. Może się jednak zdarzyć sytuacja, że pracodawca w sposób obiektywny umożliwia pracownikom dokonanie wyboru swoich przedstawicieli, jednak żaden pracownik nie zgłosi swojej kandydatury i pracownicy nie chcą brać udziału w wyborach.