- W mojej ocenie taki przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uiszczania składek, gdyż jest płatnikiem składek i zgłasza do ubezpieczenia mniej, niż 10 ubezpieczonych - wyjaśnia Adrian Prusik, radca prawny, ekspert z prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Zwolnienie z ZUS też dla przedsiębiorcy zgłaszającego 8 osób i posiadającego umowę o pracę?