W projekcie specustawy koronawirusowej znalazły się przepisy nakładające obowiązek informowania ZUS o wszystkich umowach o dzieło. Czy to początek końca śmieciówek?
W ZUS można usłyszeć, że przekazywana przez płatników informacja o zawartych umowach o dzieło przyspieszy wypłatę postojowego – kryzysowego zasiłku 2080 zł dla samozatrudnionych i zarabiających na śmieciówkach. – Jak mielibyśmy przekazać pieniądze, gdybyśmy nie wiedzieli dokładnie, kto miał taką umowę? – przekonuje nasz rozmówca z rządu.
Gabinet premiera Morawieckiego liczy tu na wsparcie związkowców: Solidarność zwracała uwagę, że takie umowy nie są nigdzie rejestrowane i przy wypłacie postojowego mogą się pojawić nadużycia. Krytyczny jest natomiast Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. „Wydaje się, że jest to całkowicie niezwiązane z podstawowym celem pakietu” – napisał w oświadczeniu.