Przedsiębiorcy, którzy chcą odłożyć w czasie składki ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z łatwej ścieżki.
O możliwości odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszeniu lub wydłużeniu spłaty już zawartych układów ratalnych ZUS informował w ubiegłym tygodniu. Organ rentowy miał przygotować w tej sprawie uproszczony wniosek, gdzie dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym płatnik wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. ZUS zapewniał, że zakres danych został w nim ograniczony do minimum, a wymagane informacje są niezbędne do udzielenia i obliczenia wartości pomocy publicznej (de minimis). Jednak wielu przedsiębiorców krytykowało takie ułatwienia, zwracając uwagę, że wniosek cały czas jest skomplikowany, wymaga od płatników m.in. podania danych finansowych firmy oraz swoich prywatnych za okres trzech lat.
O zmiany apelował też Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, w wystąpieniu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Prosił w nim o zastąpienie biurokratycznych procedur uzyskania pomocy w ZUS prostym i szybkim zgłoszeniem e-mailem bądź pocztą.
Również eksperci sugerowali opracowanie nowych wniosków.
ZUS poinformował właśnie o zmianach w tym zakresie.
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców – tłumaczy Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaznacza, że wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.
Organ rentowy instruuje, że do jego wypełnienia wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL.
– Należy tam również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy i że nie ma możliwości opłacenia w terminie należności – wyjaśnia szefowa ZUS.
Następnie należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.
Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.
Można go przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.
Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Płatnik powinien ją przejrzeć i podpisać, a następnie przekazać do ZUS.
Organ rentowy wskazuje, że w czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.