Przedsiębiorcy prowadzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w maju muszą się przygotować na większe wydatki. Wszystko za sprawą innej kwoty bazowej.
Nowa wysokość podstawy służącej do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r., która została opublikowana 20 lutego (Dz.U. poz. 278). Zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – 4134,02 zł. Jest to więc kwota wyższa niż dwie kwoty bazowe stosowane w 2019 r. Odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi zatem 1550,26 zł. [tabela]
Tabela. Szczegółowa wysokość