ZUS wysłał 3,1 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 r. na indywidualny numer rachunku składkowego. Nadpłaty ma 1,3 mln aktywnych płatników, głównie duże przedsiębiorstwa.

ZUS wysłał 3,1 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 r. na indywidualny numer rachunku składkowego.

"To nie jest wezwanie do zapłaty. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak zostały rozliczone jego wpłaty i jakie ma saldo na koncie na koniec roku. Najlepiej, żeby na koncie płatnika było saldo zero, czyli by nie było zadłużenia ani nadpłat" – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak informuje Żebrowski, nadpłaty ma 1,3 mln aktywnych płatników, głównie duże przedsiębiorstwa. W sumie kwota nadpłat wynosi 5,5 mld zł, z czego aktywni płatnicy mają 4,9 mld zł nadpłaconych składek. Największa nadpłata wynosi 30 mln zł – to duża firma, która wcześniej opłaciła składki za grudzień 2019 r.

Jeśli płatnik ma nadpłatę, może pomniejszyć następną składkę o tę kwotę. Ale może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Wniosek można złożyć w oddziale Zakładu poprzez PUE-ZUS albo wysłać pocztą. ZUS zwraca nadpłatę w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Nadpłata jest zwracana na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS. Rzecznik Zakładu wskazuje, że wiele firm zostawia jednak nadpłatę na konto przyszłych składek.

Płatnicy, którzy nie mają konta na PUE-ZUS, wraz z wysłaną informacją o saldzie otrzymali ulotkę o korzyściach z posiadania profilu na platformie.

Informacja ZUS o stanie konta trafiła również do dłużników. Zanotowano 1,3 mln dłużników, z tego 550 tys. firm to aktywni płatnicy, czyli tacy, którzy nadal prowadzą firmę. Łączna kwota zadłużenia to 32 mld zł.

Kwotę zadłużenia do 116 zł ma 97 tys. aktywnych płatników. Z kolei zadłużenie powyżej 500 tys. zł ma 2,9 tys. aktywnych płatników. Najwyższe zadłużenie to 54 mln zł. Należy pamiętać, że to należność główna, do której naliczane są jeszcze odsetki za zwłokę.

"Jeśli niedopłata jest niewielka, najłatwiej kolejną składkę zwiększyć o tę kwotę i zapłacić. Jeśli zadłużenie jest znaczne, można wystąpić do ZUS o rozłożenie jego spłaty na raty" – podkreśla Żebrowski.

Jak zaznacza, nawet jeśli zadłużenie wynosi 1 gr, należy je zapłacić. "Bo nawet tak niewielki dług w ZUS powoduje, że firma nie otrzyma zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek" – wyjaśnia. Z kolei przedsiębiorca, który opłaca składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, straci prawo do np. zasiłku chorobowego, jeśli zadłużenie na koncie przekroczy 6,60 zł.