Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, a nie do zakończenia pobierania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji – uznał ZUS.
Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących daty wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych po ustaniu pełnienia funkcji menedżera.