Po kilkumiesięcznym opóźnieniu rozpoczęła się dystrybucja paczek z artykułami spożywczymi dla rodzin o najniższych dochodach.Są one wydawane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Jest on współfinansowany z pieniędzy UE i skierowany do osób, których dochody nie przekraczają 200 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Wynosi ono 1042 zł dla osoby samotnej lub 1056 zł na osobę w rodzinie. To właśnie do nich trafiają paczki składające się z kilku artykułów spożywczych (minimum trzech), w tym m.in. kaszy, ryżu, mleka, konserw mięsnych, warzyw i owoców (otrzymują je średnio co dwa miesiące). Za ich magazynowanie i dystrybucję odpowiadają cztery organizacje partnerskie: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, które za pośrednictwem współpracujących z nimi organizacji regionalnych i lokalnych rozdzielają paczki między potrzebujących. Z kolei rolą ośrodków pomocy społecznej jest kwalifikowanie do udziału w programie.