Po kilkumiesięcznym opóźnieniu rozpoczęła się dystrybucja paczek z artykułami spożywczymi dla rodzin o najniższych dochodach.Są one wydawane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Jest on współfinansowany z pieniędzy UE i skierowany do osób, których dochody nie przekraczają 200 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Wynosi ono 1042 zł dla osoby samotnej lub 1056 zł na osobę w rodzinie. To właśnie do nich trafiają paczki składające się z kilku artykułów spożywczych (minimum trzech), w tym m.in. kaszy, ryżu, mleka, konserw mięsnych, warzyw i owoców (otrzymują je średnio co dwa miesiące). Za ich magazynowanie i dystrybucję odpowiadają cztery organizacje partnerskie: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, które za pośrednictwem współpracujących z nimi organizacji regionalnych i lokalnych rozdzielają paczki między potrzebujących. Z kolei rolą ośrodków pomocy społecznej jest kwalifikowanie do udziału w programie.
– Problem głodu i niedożywienia jest wciąż bardzo realny w Polsce. Wiele osób nie może pozwolić sobie na pełnowartościowe posiłki, bo często brakuje im pieniędzy na najbardziej podstawowe produkty – mówi Dorota Jezierska, wiceprezes FPBŻ.
Co istotne, PŻ jest realizowany w formie tzw. podprogramów, które zaczynają się na jesieni danego roku, a kończą w czerwcu następnego. We wrześniu ubiegłego roku powinien więc rozpocząć się podprogram na 2019 r. Problem w tym, że nie wystartował on zgodnie z pierwotnym planem. Jak pisaliśmy („Opóźnienia w programie Pomoc Żywnościowa”, DGP nr 174/19), było to spowodowane unieważnieniem przetargu ogłoszonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który miał wyłonić dostawcę żywności. W efekcie konieczne było ogłoszenie nowego przetargu, a to przesunęło w czasie początek podprogramu. Formalnie ruszył on jeszcze w grudniu ubiegłego roku, ale dystrybucja żywności odbywa się od tego miesiąca i potrwa do lipca.
– Informację o nowej edycji PŻ zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Dodatkowo pracownicy socjalni powiadomili osoby, które wcześniej z niego korzystały, że ponownie mogą zgłaszać się po paczki. W tym podprogramie po raz pierwszy będą rozdzielane 27 stycznia – mówi Władysława Czajkowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.
Program PŻ, poza wsparciem w postaci artykułów spożywczych, obejmuje też, działania towarzyszące. Są to warsztaty organizowane przez partnerów programu na temat zdrowego żywienia, niemarnowania żywności czy z zakresu gospodarowania domowym budżetem.