Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców opowiada się za uchyleniem przepisu w ustawie o ubezpieczeniach społecznych pozwalającego na dożywotnie ściąganie zaległych składek ZUS z hipoteki lub zastawu - poinformowało w środę Biuro Rzecznika MŚP.

Jak czytamy komunikacie, w ocenie rzecznika MŚP artykuł 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP (...) i "zasadne jest rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej ukierunkowanej na wyeliminowanie z obrotu prawnego (tego - PAP) przepisu".

Z informacji wynika, że do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły sygnały od przedsiębiorców wskazujących na nieproporcjonalny i naruszający zasadę równego traktowania charakter tej regulacji. Napisano, że "Rzecznik MŚP z uwagi na brak ustawowych kompetencji nie mógł przystąpić do tego postępowania, tym niemniej pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. przedstawił swoje stanowisko Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej".