Nawet 270 tys. zł dofinansowania do zakupu autobusu oraz do 90 tys. zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich może otrzymać samorząd z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Pieniądze te są dostępne w ramach kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 2020 r. Jego zasady przewidują możliwość uzyskania finansowego wsparcia w siedmiu obszarach, w tym m.in. na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładanie warsztatów terapii zajęciowej oraz modernizację w obiektach już istniejących, dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także likwidację barier transportowych. Poza samorządami, w niektórych obszarach mogą wnioskować o pieniądze również organizacje pozarządowe oraz zarządcy nieruchomości.
W przypadku każdego obszaru określone zostały limity dofinansowania. I tak w tym obejmującym likwidację barier architektoniczno-komunikacyjnych w budynkach dotacja wynosi do 150 tys. zł. Jeśli samorząd chce zaś kupić autobus lub samochód (tzw. mikrobus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, to może otrzymać odpowiednio 270 tys. zł lub 90 tys. zł. Z kolei przewidziana w programie maksymalna kwota wsparcia na tworzenie jednego miejsca w spółdzielni socjalnej to 34 tys. zł, a w warsztacie – 15 tys. zł (na remont infrastruktury działającej jednostki można dostać nie więcej niż 160 tys. zł).
Wnioski o wsparcie w większości obszarów mogą być składane do 28 lutego 2020 r. Dłuższy termin, bo do 30 listopada przyszłego roku obowiązuje przy ubieganiu się o pieniądze na pokrycie części kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz na wkład własny do projektów.