Osoba zarządza spółką na podstawie kontraktu menedżerskiego w ramach własnej działalności gospodarczej. Podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnie chorobowemu, od kilku lat.

Wynagrodzenie z kontraktu wynosi 17 000 zł miesięcznie, a do końca 2018 r. było to 16 000 zł. W listopadzie br. osoba ta zachorowała. W 2018 r. u menedżera wystąpiło przekroczenie rocznej kwoty granicznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i w tym roku we wrześniu również został przekroczony limit 30-krotności. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla tej osoby? O jakie składki pomniejszać podstawę wymiaru składki chorobowej?

odpowiedź