Od początku października do ZUS wpłynęło ponad 400 tys. wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. W blisko 150 tys. przypadków wydano już decyzję przyznającą świadczenie – najczęściej w kwocie 500 zł – poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Prawo do świadczenia uzupełniającego mają osoby uznane przez lekarza orzecznika za niezdolne do samodzielnej egzystencji i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto.

ZUS przypomina, że przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma pobieranych dotychczas świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzyma 100 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1600 zł.

Rzecznik Zakładu poinformował, że od początku października do wszystkich instytucji przyjmujących wnioski wpłynęło 565 tys. dokumentów o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych, w tym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 402,6 tys.

Najczęściej o świadczenie wnioskują osoby w wieku powyżej 75 lat (33 proc.). Większość wniosków, bo 61 proc., złożyły kobiety. Z kolei 77 proc. dokumentów zostało złożonych bezpośrednio w placówkach ZUS.

Jak przekazał Andrusiewicz, ZUS wydał już 148,5 tys. decyzji przyznających świadczenie uzupełniające, z czego 61 proc. w pełnej wysokości 500 zł. Po 9 proc. świadczeń będzie wypłacanych w przedziałach kwotowych: 400-499 zł, 300-399 zł i 200-299 zł.

Rzecznik zaznaczył, że ponad 122,9 tys. przyznanych świadczeń zostało już wypłaconych. Dodał, że ponad 70,6 tys. świadczeń przyznano w następstwie wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS. W pozostałych przypadkach pozytywnych decyzji osoba wnioskująca o świadczenie miała już wcześniej wydane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

"Jak widać po wydanych decyzjach, nasi pracownicy niezwykle profesjonalnie i sprawnie obsługują wszystkie spływające wnioski. Staramy się, by każdy wnioskodawca był obsłużony jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę w jak trudnej często sytuacji są nasi klienci" – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. "W naszych placówkach obsłużyliśmy już blisko 2 mln osób zainteresowanych świadczeniem uzupełniającym, udzielając im wszelkich niezbędnych porad" – dodała.

Tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS ma nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.