Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 roku wzrasta do 2600 zł brutto. Dla pracodawcy oznacza to wzrost całkowitych kosztów zatrudnienia.

Wysokość obowiązkowych składek odprowadzanych od minimalnego wynagrodzenia (2 600 zł brutto) w 2020 r. będzie wynosić:

Składki oraz zaliczka na PIT po stronie pracownika:

  • ubezpieczenie emerytalne - 253,76 zł
  • ubezpieczenie rentowe - 39,00 zł
  • ubezpieczenie chorobowe - 63,70 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne - 201,92 zł
  • zaliczka na PIT - 121,00 zł
Pracownik zatrudniony z minimalnym wynagrodzeniem (2600 zł brutto) będzie od 1 stycznia 2020 r. otrzymywał netto („na rękę") kwotę 1 920,62 zł.

Składki po stronie pracodawcy:

  • ubezpieczenie emerytalne - 253,76 zł
  • ubezpieczenie rentowe - 169,00 zł
  • ubezpieczenie wypadkowe - 43,42 zł
  • Fundusz Pracy - 63,70 zł
  • FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) - 2,60 zł
Całkowity koszt zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem od 1 stycznia 2020 roku będzie wynosił 3 132,48 zł.