Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce jak i ojcu. Jego wymiar zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski może wykorzystać matka lub ojciec bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Jego wymiar wynosi 32 lub 34 tygodnie w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Jeśli z urlopu rodzicielskiego będą chcieli skorzystać oboje rodzice, łączny czas jego trwania nie będzie mógł przekroczyć wyznaczonego okresu.

Urlop rodzicielski może być udzielany w co najwyżej czterech częściach. Pierwsza z nich powinna przypadać bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. W sytuacji, gdy urlop rodzicielski udzielany jest w częściach przypadających jedna po drugiej, każda z tych części nie może być krótsza niż 8 tygodni. W sytuacji narodzin jednego dziecka pierwsza część urlopu nie może być krótsza niż 6 tygodni.

Reklama

Urlop rodzicielski można wykorzystać aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Wyjątkowo urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu, a liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego pracownikowi urlopu wychowawczego.

Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika. Wniosek należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego

Na czas urlopu rodzicielskiego rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński. Wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (jeśli wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego został złożony nie później niż 21 dni po porodzie) lub 10 proc. za 6 tygodni rodzicielskiego, a za pozostałą jego część 60 proc. (jeśli wniosek nie będzie złożony w terminie).

Zasiłek macierzyński za czas urlopu rodzicielskiego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie). Mogą więc z niego korzystać zarówno osoby zatrudnione na umowie zlecenie, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.