Osoby o ograniczonej mobilności będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do przychodni czy na zajęcia w placówce rehabilitacyjnej.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, którego realizacja będzie możliwa dzięki podpisanej wczoraj umowie między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stanowi on element rządowego programu „Dostępność+”. Na projekt zarezerwowanych zostało 54 mln zł, z czego 45 mln zł będzie pochodzić z pieniędzy UE, a 9 mln zł z budżetu państwa.
– Staramy się wprowadzać rozwiązania, które mają zmienić przestrzeń publiczną tak, aby osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym, np. docierać na rehabilitację – mówił Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zapewnienia przejazdu osobom niepełnosprawnym, mieszkającym na terenie gmin wiejskich, gdzie jest utrudniony dostęp do usług transportu zbiorowego.
– To kolejne nasze działanie związane z usługami mobilności. Kilka dni temu podpisana została umowa na szkolenia pracowników transportu, które mają poprawić obsługę niepełnosprawnych – wskazała Marzena Maląg, prezes PFRON.
Z kolei druga część projektu zakłada finansowanie likwidacji barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym m.in. pokrywanie kosztów budowy podjazdów, modernizacji wind, montaż barierek i lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia.