Kilku pracowników 31 grudnia 2018 r. było na jednodniowych urlopach bezpłatnych. Ponadto kilkanaście osób przebywało na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Czy osoby te należy wliczyć do staniu zatrudnienia ustalanego na ten dzień?
Tak, osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich wliczamy do stanu zatrudnienia. Co do osób korzystających z urlopu bezpłatnego, wszystko zależy od tego czy w danym miesiącu osoba taka uzyskała przychód.
Kryterium, od którego zależy termin, w jakim pracodawca powinien stosować przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), jest liczba zatrudnionych w jego firmie we wskazanym w tej ustawie terminie. Nie chodzi tu o wszystkie takie osoby w danym podmiocie, ale o liczbę tych spełniających ustawową definicję osoby zatrudnionej (art. 2 ust. 1 ust. 18 ustawy o PPK).