Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie o koszty PPK

autor: Joanna Śliwińska30.07.2019, 10:00; Aktualizacja: 30.07.2019, 10:03
Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK), która weszła w życie 25 czerwca 2019 r., przyniosła nie tylko zmiany w samym sposobie oszczędzania.

Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK), która weszła w życie 25 czerwca 2019 r., przyniosła nie tylko zmiany w samym sposobie oszczędzania.źródło: ShutterStock

Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne z powodu wyższych wydatków na pracownicze plany kapitałowe nie jest już możliwe. Wykonawcy będą mogli jednak domagać się zwiększenia zapłaty.

Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK), która weszła w życie 25 czerwca 2019 r., przyniosła nie tylko zmiany w samym sposobie oszczędzania. Odebrała także wykonawcom umów o zamówienie publiczne prawo do ich rozwiązania, jeśli zamawiający nie zgodzi się na podwyższenie wynagrodzenia ze względu na konieczność odprowadzania wpłat na PPK. Chodzi o kontrakty zawarte przed wejściem w życie ustawy (1 stycznia 2019 r.). Jednak już kilka dni po tym, jak ta nowela weszła w życie, Sejm uchwalił kolejną – nie przywróciła ona co prawda prawa do rozwiązania umowy, ale zobowiązuje zamawiających do podwyższenia wynagrodzenia o koszty, jakie wykonawca poniósł w związku z PPK.

Na granicy opłacalności

Przypomnijmy: od 1 lipca 2019 r. ustawę o PPK muszą stosować podmioty duże (zatrudniające co najmniej 250 osób). A to oznacza, że będą one musiały dokonywać wpłat za pracowników. I tak zgodnie z przepisami każda taka firma obowiązkowo będzie musiała ponieść dodatkowy wydatek o równowartości 1,5 proc. wynagrodzenia zatrudnionego uczestniczącego w programie. Drugą część wpłaty (2 proc. wynagrodzenia) jest już finansowana i potrącana z wynagrodzenia. Niestety pracodawca nie może z góry przewidzieć, ilu pracowników (zatrudnionych) wejdzie do programu i jakie realnie koszty poniesie (trzeba przy tym pamiętać, że nakłanianie do rezygnacji z PPK jest zagrożone karą). Jeżeli więc do wzrostu cen materiałów dodamy jeszcze dodatkowe koszty, jakie niesie ze sobą PPK, to łatwo przewidzieć, że wykonanie niektórych zamówień może okazać się dla firm po prostu nieopłacalne.

Ustawodawca uwzględnił ten problem w pierwotnym brzmieniu ustawy o PPK. Zgodnie z art. 135 ust. 1, jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Chodzi tu o zamówienia w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wszczęte i zakończone przed 1 stycznia. Ustawa precyzowała, że w odpowiedniej zmianie wynagrodzenia uwzględnia się sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające. Przy czym wykonawca został zobowiązany do przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia zmiany wynagrodzenia. Negocjacje z zamawiającym mogły być jednak bezowocne – ustawa nie nakazywała mu uwzględnienia wniosku wykonawcy, a w takim przypadku zarówno wykonawca, jak i zamawiający zyskiwali prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ustawa stanowiła też wprost, że rozwiązanie umowy w ten sposób nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Zdanie to miało chronić strony przed wątpliwościami, czy w takim przypadku np. powinny zostać naliczone kary umowne. Jeśli jednak zamawiający zgodził się na podwyższenie wynagrodzenia, wykonawca po jego otrzymaniu musiał zawiadomić zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia (podwykonawcom, którzy również zawarli umowę o prowadzenie PPK).


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Komentarze (2)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane