Nie możesz iść do pracy, bo opiekujesz się chorym dzieckiem? Pamiętaj, że przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Jaka jest jego wysokość? Komu przysługuje? Kto go wypłaca? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Czym jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy to specjalny rodzaj świadczenia określonego w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli ubezpieczona osoba nie może podjąć się wykonywania swoich pracowniczych obowiązków, ponieważ musi sprawować opiekę nad: