O udział w konsultacjach projektu dotyczącego wycen i zapoznanie płatnika z realnymi kosztami świadczeń z zakresu rehabilitacji apeluje do swoich członków samorząd fizjoterapeutów. W jego ocenie rozwiązania zaproponowane przez prezesa NFZ są niewystarczające, by poprawić sytuację tej grupy zawodowej.
Chodzi o nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. To jeden z 12 projektów, które Fundusz zmienia w związku z ostatnim zwiększeniem planu finansowego. Dodatkowe środki mają być przeznaczone m.in. na podniesienie wycen. To z kolei – zgodnie z deklaracjami NFZ i resortu zdrowia – ma sprawić, że wzrosną wynagrodzenia pracowników, będące w obecnym systemie elementem kosztu świadczenia.
Czekają na to m.in. fizjoterapeuci, jako jedna z grup, która nie zawarła odrębnych porozumień płacowych z ministrem zdrowia i może liczyć jedynie na to, że ze zwiększonych środków dyrektorzy wygospodarują pieniądze na podwyżki. Z końcem maja zawiesili oni strajk głodowy (nie rezygnując jednak całkowicie z protestu), po tym jak minister Łukasz Szumowski zadeklarował, że będzie monitorował, czy dodatkowe fundusze są właściwie rozdysponowywane. Dyrektorzy jednak stoją na stanowisku, że pieniędzy jest za mało, by spełnić oczekiwania pracowników.
To samo wynika z wyliczeń samorządu fizjoterapeutów, który przekonuje, że z dodatkowych środków przekazanych szpitalom skorzysta niewiele więcej niż 2 tys. osób i to tylko w sytuacji, gdy taka będzie wola szefów placówek. Dlatego pod koniec maja prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk zaapelował do nich o poprawę warunków pracy tej grupy zawodowej.
Teraz KIF apeluje do swoich członków o to, by uświadomili NFZ, jaki jest rzeczywisty koszt udzielanych przez nich świadczeń, z uwzględnieniem kosztów osobowych, administracyjnych (obsługa recepcyjna, sprzątanie, księgowość, środki czystości), amortyzacji i utrzymania sprzętu. Dziś kończą się konsultacje w tej sprawie, uwagi przyjmowane są do godz. 16.