W połowie miesiąca uruchomimy program dofinansowania do tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Do konsultacji trafi też projekt wprowadzający trenerów pracy - mówi Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Rodzice zajmujący się dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi, którzy protestowali rok temu w Sejmie, zapowiadają na 23 maja protest w Warszawie. Chcą wyrazić w ten sposób sprzeciw wobec tego, że ich potrzeby nie zostały uwzględnione w ramach piątki Kaczyńskiego. Będą ponownie domagać się przyznania ich podopiecznym dodatku 500 zł na życie. Czy rząd zamierza zrealizować ich postulat?
Dwa postulaty zgłaszane przez tę grupę osób zostały już zrealizowane. Od września 2018 r. renta socjalna została zrównana z wysokością najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Od 1 marca br. w ramach corocznej waloryzacji wzrosła z 1029 zł do 1100 zł, a łącznie od 2015 r. – o 360 zł. Nie twierdzę, że jest to teraz wysokie świadczenie, bo tak nie jest, niemniej widać, że nastąpił znaczący wzrost. Poza tym ta grupa też będzie objęta rozwiązaniami z piątki Kaczyńskiego, bo renciści socjalni otrzymają w maju dodatkowe świadczenie, czyli 13. rentę, na podstawie ustawy, która została w kwietniu uchwalona przez Sejm. Jeżeli zaś chodzi o dodatkowe środki na rehabilitację, to od lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która wprowadziła duże ułatwienia w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej. Z informacji uzyskanych od prezesa NFZ wiem, że pieniądze, które były na ten cel przeznaczone w ubiegłym roku, nie zostały w pełni wykorzystane. Dodatkowo, w związku z uruchomionym od początku 2019 r. Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), NFZ zgłosił nam do realizacji program związany ze specjalnym świadczeniem medycznym z zakresu rehabilitacji. Trwają właśnie prace nad jego zasadami. Wstępnie zaplanowanych jest na to 250 mln zł.