Resort sprawiedliwości chce zamknąć 12 wydziałów pracy w małych miejscowościach. Utrudni to pracownikom dochodzenie roszczeń.
W 2011 r. zlikwidowano 74 sądy pracy w małych miastach. Teraz mają do nich dołączyć kolejne jednostki. Chodzi o wydziały pracy w sądach rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Myszkowie, Zgorzelcu, Głogowie, Gnieźnie, Jaworznie, Mysłowicach, Pszczynie, Starachowicach, Szczytnie i Świeciu. Ich zniesienie będzie możliwe wskutek nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych. Projekt trafił już do konsultacji. Według danych resortu sprawiedliwości obecnie funkcjonuje 75 sądów pracy.