Planujemy przeznaczyć 60 mln zł na realizację programu dotyczącego usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poinformowała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Kolejne 60 mln na realizację zadań dołożą samorządy - dodała.

Podczas konferencji prasowej w Kancelarii Premiera minister Rafalska przypomniała, że w maju ubiegłego roku rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Opiera się on na trzech filarach: solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie "Dostępność plus".

1 stycznia weszła w życie ustawa o funduszu solidarnościowym. Źródłem przychodów funduszu jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Minister Rafalska podkreśliła, że w ramach nowej regulacji resort rodziny przyjął pod koniec stycznia roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Rozwiązania dotyczą m.in. dostosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tworzenia przeznaczonych dla nich usług czy zapewnienia opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

Reklama

6 świadczeń, na jakie może liczyć osoba niepełnosprawna >>>>

"Kładziemy duży nacisk na tworzenie usług, mówimy tu o opiekunach i asystentach osobistych osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby poprzez ten rodzaj wsparcia osoby niepełnosprawne i niesamodzielne miały szanse na niezależne życie" - podkreśliła szefowa MRPiPS. Dodała, że w sumie w ramach rocznego planu wsparcia zaplanowano dziesięć programów.

Reklama

"Dziś podpisałam pierwszy program, który finansowany będzie ze środków funduszu solidarnościowego. Chodzi o usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Jest to program adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do 75 roku życia" - poinformowała minister.

"Z tego programu będą mogły korzystać samorządy, które otrzymają wsparcie, do poziomu 50 proc. na świadczone usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze" - powiedziała Rafalska. Jak dodała, na realizację programu przeznaczono 60 mln zł. "Skoro mówimy, że z naszej strony jest 60 mln zł to znaczy, że po udziale samorządów i włożeniu drugich 60 mln zł to dofinansowanie będzie na poziomie 120 mln zł" - dodała minister.

Rafalska poinformowała, że w resorcie "sfinalizowano także prace nad projektem rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, który zakłada wprowadzenie oddzielnego typu placówki (typu D) dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi".

Jakie świadczenia dla niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2019 roku >>>>>

Podkreśliła, że najnowsze propozycje PiS - m.in. "500 plus" na pierwsze dziecko - dotyczą także osób z niepełnosprawnościami. "Do tej pory było to świadczenie ograniczone sytuacją materialną rodziny. W sytuacji rodziny z dzieckiem niepełnosprawnych kryterium dochodowe wynosiło 1200 zł" - wskazała minister.

Podkreśliła, że wydatki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych od 2015 r. wzrosły o 3 mld 450 zł.

Z kolei wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz zwrócił uwagę, że ministerstwo rodziny to pierwszy resort, który przekroczył 6 proc. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. "Jest to dobry przykład dla innych resortów, dla administracji rządowej, że opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne" - powiedział.

Michałkiewicz przypomniał także o dotychczasowych działaniach na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wskazał m.in. na program "Za życiem", którego budżet w tym roku wynosi około 200 mln zł.