Sąd ubezpieczeń społecznych będzie mógł częściej uchylić decyzję, podobnie jak sąd administracyjny. Dziś jest to wyjątkiem. Po zmianach wprawdzie nadal nim będzie, ale zakres jego zastosowania będzie dużo szerszy niż obecnie
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych czekają istotne zmiany. Do Sejmu niedługo ma trafić projekt szerokiej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Mogłoby się wydawać, że przepisy proceduralne nie powinny aż tak wpłynąć na sytuację ubezpieczonych i płatników, bo liczy się przede wszystkim prawo materialne. To ostatnie określa przecież, co można w takim przypadku orzec (to z tych przepisów wynikają prawa i obowiązki zainteresowanych podmiotów), a procedura mówi tylko, jak należy to zrobić. Jednak nic bardziej mylnego – w tym przypadku zmiany zdecydowanie odczuje nie tylko ZUS, ale także jego procesowi przeciwnicy. Cel jest jeden: postępowanie ma być przeprowadzone szybciej i sprawniej.
W jakich przypadkach decyzję się uchyla