Rada w swoim oświadczeniu ocenia, iż staż podyplomowy powinien być utrzymany jako podstawowa forma doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. NRL widzi jednocześnie potrzebę ciągłej analizy programów staży oraz praktyki ich odbywania w celu wprowadzenia ewentualnych zmian.

Jak przypomina NRL, "staż podyplomowy lekarza i staż podyplomowy lekarza dentysty są obowiązującymi polskich lekarzy dentystów od 1927 r., a polskich lekarzy od 1932 r., obecnymi również w większości rozwiniętych krajów Europy i świata, podstawowymi formami doskonalenia zawodowego, przygotowującymi absolwenta studiów lekarskich lub stomatologicznych do wykonywania zawodu, a w świetle obecnych przepisów również realizacją prawa lekarza i lekarza dentysty do rozwoju zawodowego".

Staż obejmuje 1700 godzin stażu klinicznego lub udzielania świadczeń dentystycznych oraz 1000 godzin dyżuru medycznego

Rada podkreśla, że staż podyplomowy jest formą kształcenia, obejmującą praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pogłębianie posiadanej wiedzy teoretycznej w siedmiu podstawowych dziedzinach medycyny. Staż obejmuje 1700 godzin stażu klinicznego lub udzielania świadczeń dentystycznych oraz 1000 godzin dyżuru medycznego w przypadku lekarzy. Program stażu podyplomowego jest podstawą do określenia wymogów i opracowania zadań testowych Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

NRL zaznacza także, iż w przeprowadzonych ostatnio sondażach przeważająca większość lekarzy i lekarzy dentystów, stażystów oraz młodych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli już staż, jest przeciwna jego zniesieniu.