Hamankiewicz otrzymał 274 głosy i pokonał byłego wiceministra zdrowia Andrzeja Włodarczyka, na którego zagłosowało 132 delegatów.

Do wyboru prezesa NRL potrzebne były dwa głosowania. Do pierwszego zgłoszono czterech kandydatów: Włodarczyka, Hamankiewicza, Zdzisława Szramika i Romualda Krajewskiego. Do drugiej tury przeszli Hamankiewicz i Krajewski, jednak żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości głosów. Do drugiego głosowania zgłoszono Hamankiewicza, Włodarczyka i Krajewskiego, który odmówił powtórnego kandydowania.

Hamankiewicz to były przewodniczący Śląskiej Izby Lekarskiej i członek NRL. Ordynator oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Będzinie. Urodził się w 1954 r. w Sosnowcu. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W 2000 r. wybrany najlepszym lekarzem Śląska. Żonaty, ma trójkę dzieci.

Włodarczyk to były wiceminister zdrowia i były przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Szramik - lekarz z Rzeszowa i wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Krajewski był przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby

Ustępujący prezes NRL Konstanty Radziwiłł pełnił tę funkcję od 2001 r. i nie mógł ponownie ubiegać się o to stanowisko.Zjazd lekarzy trwa od czwartku i zakończy się w sobotę. Uczestniczy w nim kilkuset delegatów wybranych przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym - nie będących delegatami członków ustępujących organów izby. Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Mandat delegata trwa cztery lata.

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich w skład NRL wchodzą: prezesi, członkowie wybrani przez krajowy zjazd oraz przewodniczący okręgowych rad lekarskich. Rada kieruje działalnością samorządu lekarzy. Uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich, sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy. Może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania.

NRL wydaje Biuletyn i Gazetę Lekarską. Przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o działalności samorządu lekarzy.