Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła sprawdzanie organizacji i warunków pracy pracowników socjalnych.
Chodzi o skontrolowanie, czy gminy zapewniają tej grupie zawodowej warunki zatrudnienia niezbędne do realizacji zadań, jakie nakładają na nich przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) W związku z tym, że kontrola ma miejsce w ograniczonej liczbie ośrodków pomocy społecznej (OPS), a NIK chce pozyskać informacje oraz poznać opinie jak najszerszej grupy pracowników socjalnych, Izba przygotowała ankietę. Jest ona anonimowa i będzie aktywna do 30 listopada br., a link do niej znalazł się w e-mailu wysłanym przez izbę do OPS.
Ankieta składa się z kilkudziesięciu pytań dotyczących m.in. organizacji pracy, warunków jej wykonywania zarówno w biurze, jak i w terenie, zagrożeń oraz relacji w miejscu pracy. Najwyższa Izba Kontroli pyta również, czy pracownicy socjalni mogą korzystać ze szkoleń oraz wsparcia: merytorycznego i psychologicznego. Ponadto mogą oni przedstawić swoje propozycje lub sugestie co do zmian, które pozwoliłyby sprawniej funkcjonować ośrodkom oraz całemu systemowi pomocy społecznej.
– Cieszy nas, że NIK postanowiła przyjrzeć się temu, z jakimi problemami na co dzień borykają się pracownicy socjalni. Niestety docierają do nas sygnały, że wbrew jej intencjom nie wszyscy pracodawcy mówią o tej ankiecie, dlatego sami również staramy się rozpowszechniać informacje o tym, jak i gdzie można ją wypełnić – mówi Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
Wczoraj rozpoczął się kolejny etap ogólnopolskiego protestu pracowników socjalnych, którzy domagają się m.in. wyższych wynagrodzeń i zmian w przepisach regulujących zasady wykonywania ich zawodu. Po październikowej manifestacji przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadszedł czas na Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej, który trwa od 19 do 23 listopada. W jego ramach pracownicy noszą czarne wstążki i przypinki, przygotowane zostały ulotki, a na budynkach wielu OPS zawieszone zostały transparenty informujące o akcji protestacyjnej. Jej organizatorzy zwrócili się również do środowiska o bojkotowanie uroczystości organizowanych z okazji dnia pracownika socjalnego, który jest obchodzony 21 listopada.
– Z naszych szacunków wynika, że w różne formy protestu zaangażowało się ok. 10 tys. pracowników socjalnych. Same przypinki, których przygotowaliśmy 5 tys., rozeszły się w dwa dni – wskazuje Paweł Maczyński.