Świadczenie rodzicielskie to rodzaj nowego wsparcia materialnego dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Do tych osób należą przede wszystkim: osoby bez pracy, studenci, osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych oraz tacy, którzy nie opłacają składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Twierdzi się, że o taki rodzaj zasiłku będą się mogły starać również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, oczywiście jeżeli nie będą pobierać zasiłku macierzyńskiego. Przyjmuje się, że świadczenia rodzicielskie są przyznawane niezależnie od tego, jaki dochód ma rodzina; można je pobierać przez okres:
• 52 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
• przez 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci,
• 67 – trójki,
• 69 – czwórki,
• 71 – w przypadku piątki lub większej ilości dzieci.
Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł netto miesięcznie. Ten rodzaj świadczenia będzie przysługiwał mamom, ale w przypadku skrócenia okresu pobierania zaświadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, która już wykorzystała to świadczenie w okresie co najmniej 14 tygodni po urodzeniu dziecka, świadczenie to może przysługiwać ojcu dziecka. Tak samo będzie się działo w przypadku śmierci matki lub w momencie, kiedy porzuci dziecko.

Komu nie uda się skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego?

Osoby, które nie otrzymają świadczenia to takie, które pobierają zasiłek macierzyński. Przyjmuje się, że obecnie prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego mają rodzice, którzy:
• są pracownikami przebywającymi na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
• Także przedsiębiorcy, którzy nie są pracownikami, ale podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, którzy sami opłacają składki. Wszystkie osoby, które mają pracę na umowę zlecenie (jeżeli od umowy odprowadza się składki na ubezpieczenie chorobowe) mają prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres, który odpowiada urlopom dla pracowników. W sytuacji, kiedy jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi – nie może korzystać ze świadczeń rodzicielskich. Powszechnie uznaje się, że wszystkim rodzicom, którzy w przeciągu roku od urodzenia się dziecka podejmą pracę, świadczenie będzie wypłacane, ale już w mniejszej kwocie – zostanie obniżone o połowę.

Jak mogę otrzymać świadczenie rodzicielskie?

Świadczenia te są przyjmowane przez organy gminne, ponieważ realizują one bowiem ustawę o wszelkich świadczeniach rodzinnych. Najczęściej zajmują się nimi ośrodki pomocy społecznej, ale może tym się zająć również wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w urzędach miasta. Rodzic będzie miał możliwość zgłoszenia się po świadczenie w ciągu 3 miesięcy od porodu. Może też ubiegać się o nie w późniejszym terminie, ale w takim przypadku będzie ono przysługiwało od momentu jego złożenia.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.