Na koniec marca liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła ponad 1,71 mln osób - podał wczoraj resort pracy. W porównaniu z lutym ich liczba zmniejszyła się o 4 proc. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Rekord padł w woj. opolskim, w którym liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała o 5,9 proc.

Wśród osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych, oprócz niepodejmujących pracę, wysoki udział stanowiły osoby niepotwierdzające gotowości do pracy i dobrowolnie rezygnujące ze statusu bezrobotnego. Zdaniem resortu pracy duża część bezrobotnych nie jest więc zainteresowana szukaniem pracy za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia. Rejestrują się, aby nabyć prawo do świadczeń zdrowotnych.

Resort pracy podkreśla, że najwięcej osób podjęło zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, staży i przygotowania zawodowego. Bezrobotni znajdowali też pracę w budownictwie i wyjeżdżali do pracy za granicę (do krajów UE). Na obniżenie stopy bezrobocia wpłynął też wzrost ofert pracy kierowanych przez pracodawców. W marcu tego roku do urzędów pracy skierowali oni 104,8 tys. ofert, czyli o 2,7 tys. więcej niż w lutym.