Matki, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych również mogą go pobierać także po urodzeniu dziecka.

Bezrobotnym kobietom nie przysługuje zasiłek macierzyński. Nie oznacza to, że po urodzeniu dziecka zostają pozbawione pieniędzy. W dalszym ciągu mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Urząd Pracy przedłuży wypłatę zasiłku dla bezrobotnych o 52 tygodnie jeśli kobieta urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca od ustania wypłaty świadczenia. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych zostanie wydłużona o czas, przez który przysługiwałby kobiecie zasiłek macierzyński.

Kobiety, które urodzą w terminie, gdy zasiłek dla bezrobotnych im nie przysługuje oraz gdy już dawno zakończyły jego pobieranie, nie otrzymają żadnego świadczenia finansowego z urzędu pracy. Będą jedynie chronione przed wyrejestrowaniem z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia przez rok.