Niepowiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna, niezgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego, zatrudnienie bez zawarcia pisemnej umowy o pracę, to najczęstsze przypadki łamania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w firmach budowlanych. W 2007 roku co czwarta zatrudniała nielegalnie pracowników, a 22 proc. z nich łamało przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. Znacząco pogorszyło się bezpieczeństwo i higiena pracy w tego typu zakładach. Wypadkom przy pracy uległo prawie 9 tys. pracowników, czyli o 13 proc. więcej niż rok temu.

- Najgorsze warunki pracy panują w małych firmach, które powstają, aby wykonać jedną inwestycję - mówi Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy.

Roman Giedrojć, zastępca GIP zapowiada, że w związku z pogorszeniem warunków pracy na budowach PIP z Policją rozpoczęły wczoraj zmasowane kontrole na warszawskich budowach.