Polisa z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ma mieszany charakter. Nie należy jej z góry uznawać za umowę ubezpieczenia. Droga do walki z korporacjami jest otwarta
To kluczowe stwierdzenie piątkowej sesji Sądu Najwyższego. Trzy jednobrzmiące uchwały są bardzo korzystne dla konsumentów, mogą zaś mieć opłakane skutki dla zakładów ubezpieczeń, które wciskały niewiele warte produkty nieświadomym ludziom. Radości nie kryje rzecznik finansowy. Aleksandra Wiktorow od lat przekonywała, że tzw. uefki mają niewiele wspólnego z ubezpieczeniami

Polisowy miszmasz