Rozmawiamy z WOJCIECHEM BALCZUNEM, prezesem Zarządu PKP Cargo - Firmy mogą zawierać porozumienia z przedstawicielami pracowników o zawieszaniu stosowania przepisów prawa pracy lub układów zbiorowych. W sprawie podjęcia działań antykryzysowych z 15 organizacjami związkowymi porozumiało się PKP Cargo. Firma zaoszczędzi 50-60 mln zł.
• PKP Cargo zawarło kolejne porozumienie ze związkami w sprawie działań antykryzysowych. W jaki sposób doszło do rozmów w tej sprawie?
- Od początku 2008 roku realizujemy program gruntownej restrukturyzacji w PKP Cargo. W trakcie tego procesu w końcu ubiegłego roku rozpoczął się kryzys gospodarczy. W ostatnich dniach grudnia przygotowaliśmy pakiet działań antykryzysowych, przedstawiliśmy go związkom zawodowym i przystąpiliśmy do rozmów.